Visa allt om Burgundy and Antique pink AB
Visa allt om Burgundy and Antique pink AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12
Nettoomsättning 77 11
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -26 -5
Resultat efter finansnetto -26 -5
Årets resultat -26 -5
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 44 46
Tillgångar 44 46
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 45
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 26 2
Skulder och eget kapital 44 46
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 19 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 6 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 77 11
Nyckeltal
Antal anställda 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 77 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 26 -
Rörelseresultat, EBITDA -26 -5
Nettoomsättningförändring 600,00% -%
Du Pont-modellen -59,09% -10,87%
Vinstmarginal -33,77% -45,45%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,38% 400,00%
Soliditet 43,18% 97,83%
Kassalikviditet 169,23% 2 300,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...