Visa allt om Tänt var det här AB
Visa allt om Tänt var det här AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -11
Resultat efter finansnetto -14 -11
Årets resultat -14 -11
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 39 44
Tillgångar 39 44
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 39
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 14 5
Skulder och eget kapital 39 44
Löner & utdelning (tkr)
2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 -11
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 64,10% 88,64%
Kassalikviditet 278,57% 880,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...