Visa allt om Sista versen 27357 AB
Visa allt om Sista versen 27357 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 5 2 30
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 -16 1
Resultat efter finansnetto 2 -16 1
Årets resultat 1 -16 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 36 34 53
Tillgångar 36 34 53
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 34 50
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 1 5
Skulder och eget kapital 36 34 53
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 5 2 30
Nyckeltal
Antal anställda - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 -16 1
Nettoomsättningförändring 150,00% -93,33% -%
Du Pont-modellen 5,56% -47,06% 1,89%
Vinstmarginal 40,00% -800,00% 3,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 700,00% 1 650,00% 160,00%
Soliditet 97,22% 100,00% 94,34%
Kassalikviditet 3 600,00% 3 400,00% 1 060,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...