Visa allt om Andsar consulting AB
Visa allt om Andsar consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 339 805 1 519 498
Övrig omsättning 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 588 -52 256 161
Resultat efter finansnetto 587 -52 258 161
Årets resultat 450 -11 195 87
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 13 0 0
Omsättningstillgångar 908 501 787 397
Tillgångar 919 514 787 397
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 521 171 332 137
Obeskattade reserver 0 0 42 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 398 343 414 219
Skulder och eget kapital 919 514 787 397
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 334 429 739 170
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 180 222 294 54
Utdelning till aktieägare 150 100 150 0
Omsättning 1 341 805 1 519 498
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 339 805 1 519 498
Personalkostnader per anställd (tkr) 518 652 1 034 224
Rörelseresultat, EBITDA 591 -51 256 161
Nettoomsättningförändring 66,34% -47,00% 205,02% -%
Du Pont-modellen 63,98% -9,92% 32,78% 40,55%
Vinstmarginal 43,91% -6,34% 16,98% 32,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,09% 19,63% 24,56% 35,74%
Soliditet 56,69% 33,27% 46,35% 42,12%
Kassalikviditet 228,14% 146,06% 190,10% 181,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...