Visa allt om Kentas Körvboa AB
Visa allt om Kentas Körvboa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 184 194 202
Övrig omsättning - 23 -
Rörelseresultat (EBIT) -187 -363 -365
Resultat efter finansnetto -187 -4 -5
Årets resultat -2 -4 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 179 225
Omsättningstillgångar 148 281 165
Tillgångar 281 460 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 41 45
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 201 386 290
Kortfristiga skulder 41 32 55
Skulder och eget kapital 281 460 390
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 15 190 254
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 5 30 39
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 184 217 202
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 184 194 67
Personalkostnader per anställd (tkr) 20 218 98
Rörelseresultat, EBITDA -141 -317 -361
Nettoomsättningförändring -5,15% -3,96% -%
Du Pont-modellen -66,55% -0,65% -1,28%
Vinstmarginal -101,63% -1,55% -2,48%
Bruttovinstmarginal 14,13% 9,79% 20,79%
Rörelsekapital/omsättning 58,15% 128,35% 54,46%
Soliditet 13,88% 8,91% 11,54%
Kassalikviditet 319,51% 828,12% 269,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...