Visa allt om Protheus Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -37 -33
Resultat efter finansnetto -7 -37 -33
Årets resultat -7 -37 -33
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 6 17
Tillgångar 3 6 17
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -27 -20 17
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 29 24 0
Kortfristiga skulder 1 1 0
Skulder och eget kapital 3 6 17
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -37 -33
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet -900,00% -333,33% 100,00%
Kassalikviditet 300,00% 600,00% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...