Visa allt om Protheus Solutions AB
Visa allt om Protheus Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning - 0 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -7 -37 -33
Resultat efter finansnetto -9 -7 -37 -33
Årets resultat -9 -7 -37 -33
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 7 3 6 17
Tillgångar 7 3 6 17
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -36 -27 -20 17
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 42 29 24 0
Kortfristiga skulder 1 1 1 0
Skulder och eget kapital 7 3 6 17
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning - 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 -7 -37 -33
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet -514,29% -900,00% -333,33% 100,00%
Kassalikviditet 700,00% 300,00% 600,00% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...