Visa allt om Mimers Kök i Råda AB
Visa allt om Mimers Kök i Råda AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 250 801
Övrig omsättning 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -18 -16
Resultat efter finansnetto -9 -24 -21
Årets resultat -9 -24 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 15 89
Omsättningstillgångar 0 18 23
Tillgångar 0 33 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -3 5 29
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 17 27
Kortfristiga skulder 4 11 56
Skulder och eget kapital 0 33 112
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 106
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 21
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 1 250 801
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 250 801
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 127
Rörelseresultat, EBITDA -8 -13 -8
Nettoomsättningförändring -100,00% -68,79% -%
Du Pont-modellen -% -54,55% -14,29%
Vinstmarginal -% -7,20% -2,00%
Bruttovinstmarginal -% 48,40% 47,32%
Rörelsekapital/omsättning -% 2,80% -4,12%
Soliditet -% 15,15% 25,89%
Kassalikviditet 0,00% 163,64% 28,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...