Visa allt om Mercanturae AB
Visa allt om Mercanturae AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 443 102 959
Övrig omsättning 2 - 6
Rörelseresultat (EBIT) 375 -79 879
Resultat efter finansnetto 361 -76 878
Årets resultat 46 32 484
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 526 696 929
Tillgångar 526 696 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 132 86 534
Obeskattade reserver 100 100 220
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 294 510 175
Skulder och eget kapital 526 696 929
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 480
Omsättning 445 102 965
Nyckeltal
Antal anställda - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 375 -79 879
Nettoomsättningförändring 334,31% -89,36% -%
Du Pont-modellen 71,48% -10,63% 94,62%
Vinstmarginal 84,88% -72,55% 91,66%
Bruttovinstmarginal 89,16% -39,22% 98,02%
Rörelsekapital/omsättning 52,37% 182,35% 78,62%
Soliditet 39,92% 23,56% 74,93%
Kassalikviditet 178,91% 136,47% 530,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...