Visa allt om Asparagus AB
Visa allt om Asparagus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-03 2014-03 2013-03
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -8
Resultat efter finansnetto 0 0 -8
Årets resultat 0 0 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-03 2014-03 2013-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 42 42 42
Tillgångar 42 42 42
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 42 42
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0
Skulder och eget kapital 42 42 42
Löner & utdelning (tkr)
2015-03 2014-03 2013-03
Löner till styrelse & VD - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -8
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...