Visa allt om Jesper Nordberg Mat och Vin AB
Visa allt om Jesper Nordberg Mat och Vin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 353 708 674 400
Övrig omsättning 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 351 195 183 127
Resultat efter finansnetto 352 195 183 127
Årets resultat 260 152 142 92
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 121 22 30 38
Omsättningstillgångar 515 423 310 223
Tillgångar 636 446 340 261
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 546 386 284 142
Obeskattade reserver 18 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 73 60 56 119
Skulder och eget kapital 636 446 340 261
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 250 100 50 0
Omsättning 1 354 708 674 400
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 379 203 191 128
Nettoomsättningförändring 91,10% 5,04% 68,50% -%
Du Pont-modellen 55,19% 43,72% 53,82% 48,66%
Vinstmarginal 25,94% 27,54% 27,15% 31,75%
Bruttovinstmarginal 37,47% 41,53% 43,77% 46,25%
Rörelsekapital/omsättning 32,67% 51,27% 37,69% 26,00%
Soliditet 88,06% 86,55% 83,53% 54,41%
Kassalikviditet 705,48% 705,00% 553,57% 187,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...