Visa allt om Lundin & Son AB
Visa allt om Lundin & Son AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 335 176 286 348
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 124 121 182 206
Resultat efter finansnetto 123 121 182 207
Årets resultat 130 134 106 112
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 124 140
Omsättningstillgångar 321 366 258 253
Tillgångar 321 366 382 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 182 202 168 162
Obeskattade reserver 0 46 98 52
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 0 0 0
Kortfristiga skulder 135 118 116 179
Skulder och eget kapital 321 366 382 392
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 130 150 100 100
Omsättning 335 176 286 348
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 124 121 198 222
Nettoomsättningförändring 90,34% -38,46% -17,82% -%
Du Pont-modellen 38,63% 33,06% 47,64% 52,55%
Vinstmarginal 37,01% 68,75% 63,64% 59,20%
Bruttovinstmarginal 66,87% 100,00% 98,25% 83,62%
Rörelsekapital/omsättning 55,52% 140,91% 49,65% 21,26%
Soliditet 56,70% 64,99% 63,99% 51,10%
Kassalikviditet 237,78% 310,17% 222,41% 141,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...