Visa allt om Wohlin Software Consulting AB
Visa allt om Wohlin Software Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 322 42 79
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 289 33 70
Resultat efter finansnetto -1 289 33 70
Årets resultat -1 180 21 41
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 103 401 125 102
Tillgångar 103 401 125 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 292 112 91
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 6
Kortfristiga skulder 51 109 13 5
Skulder och eget kapital 103 401 125 102
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 322 42 79
Nyckeltal
Antal anställda - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 289 33 70
Nettoomsättningförändring -100,00% 666,67% -46,84% -%
Du Pont-modellen -% 72,07% 26,40% 68,63%
Vinstmarginal -% 89,75% 78,57% 88,61%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 90,68% 266,67% 122,78%
Soliditet 49,51% 72,82% 89,60% 89,22%
Kassalikviditet 201,96% 367,89% 961,54% 2 040,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...