Visa allt om Jörgens Rör & Fastighetsservice i Kungsbacka AB
Visa allt om Jörgens Rör & Fastighetsservice i Kungsbacka AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 2 209 3 006 2 581 1 880
Övrig omsättning 6 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 27 22 60 92
Resultat efter finansnetto 25 21 60 88
Årets resultat 49 38 84 62
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 28 134 239
Omsättningstillgångar 666 679 620 323
Tillgångar 666 708 753 563
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 283 234 196 112
Obeskattade reserver 30 70 100 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 115 99 142 156
Kortfristiga skulder 238 305 316 144
Skulder och eget kapital 666 708 753 563
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 0 - 324 267
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 629 904 403 226
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 289 313 190 161
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 2 215 3 008 2 581 1 880
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 105 1 503 860 940
Personalkostnader per anställd (tkr) 459 611 332 334
Rörelseresultat, EBITDA 55 127 165 197
Nettoomsättningförändring -26,51% 16,47% 37,29% -%
Du Pont-modellen 4,05% 3,11% 8,10% 16,52%
Vinstmarginal 1,22% 0,73% 2,36% 4,95%
Bruttovinstmarginal 61,25% 62,14% 62,61% 63,40%
Rörelsekapital/omsättning 19,38% 12,44% 11,78% 9,52%
Soliditet 46,01% 40,76% 36,39% 39,53%
Kassalikviditet 273,53% 222,62% 191,14% 201,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...