Visa allt om Jörgens Rör & Fastighetsservice i Kungsbacka AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 3 006 2 581 1 880
Övrig omsättning 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 60 92
Resultat efter finansnetto 21 60 88
Årets resultat 38 84 62
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 134 239
Omsättningstillgångar 679 620 323
Tillgångar 708 753 563
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 234 196 112
Obeskattade reserver 70 100 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 99 142 156
Kortfristiga skulder 305 316 144
Skulder och eget kapital 708 753 563
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - 324 267
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 904 403 226
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 313 190 161
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 3 008 2 581 1 880
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 503 860 940
Personalkostnader per anställd (tkr) 611 332 334
Rörelseresultat, EBITDA 127 165 197
Nettoomsättningförändring 16,47% 37,29% -%
Du Pont-modellen 3,11% 8,10% 16,52%
Vinstmarginal 0,73% 2,36% 4,95%
Bruttovinstmarginal 62,14% 62,61% 63,40%
Rörelsekapital/omsättning 12,44% 11,78% 9,52%
Soliditet 40,76% 36,39% 39,53%
Kassalikviditet 222,62% 191,14% 201,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...