Visa allt om Ridderling of Sweden AB
Visa allt om Ridderling of Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 93 252 514 518
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 8 -19 181
Resultat efter finansnetto 14 7 -19 178
Årets resultat 11 5 19 98
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 0 0 0
Omsättningstillgångar 176 218 287 471
Tillgångar 199 218 287 471
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 183 172 167 148
Obeskattade reserver 0 0 0 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 46 121 278
Skulder och eget kapital 199 218 287 471
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 21 68 43
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 13 36
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 4 14 59 25
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 93 252 514 518
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 93 252 514 518
Personalkostnader per anställd (tkr) 7 43 174 111
Rörelseresultat, EBITDA 16 8 -19 181
Nettoomsättningförändring -63,10% -50,97% -0,77% -%
Du Pont-modellen 7,04% 3,67% -6,62% 38,43%
Vinstmarginal 15,05% 3,17% -3,70% 34,94%
Bruttovinstmarginal 94,62% 50,79% 78,21% 84,56%
Rörelsekapital/omsättning 172,04% 68,25% 32,30% 37,26%
Soliditet 91,96% 78,90% 58,19% 38,46%
Kassalikviditet 1 100,00% 473,91% 237,19% 169,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...