Visa allt om Eva Rehn Förvaltnings AB
Visa allt om Eva Rehn Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 40 40 40 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 26 27 31 -19
Resultat efter finansnetto 26 26 31 -19
Årets resultat 20 20 29 -19
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 132 114 89 50
Tillgångar 132 114 89 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 80 60 31
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 35 30 19
Skulder och eget kapital 132 114 89 50
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 40 40 40 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 26 27 31 -19
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% -% -%
Du Pont-modellen 19,70% 23,68% 34,83% -%
Vinstmarginal 65,00% 67,50% 77,50% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 247,50% 197,50% 147,50% -%
Soliditet 75,76% 70,18% 67,42% 62,00%
Kassalikviditet 400,00% 325,71% 296,67% 263,16%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...