Visa allt om Rodi Köket AB
Visa allt om Rodi Köket AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 0 1 104 2 583
Övrig omsättning - 178 2
Rörelseresultat (EBIT) 0 -105 -385
Resultat efter finansnetto 0 -214 -529
Årets resultat 0 -214 -529
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 362
Omsättningstillgångar 153 691 806
Tillgångar 153 691 2 167
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -693 -693 -479
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 813 1 269 1 213
Kortfristiga skulder 33 115 1 433
Skulder och eget kapital 153 691 2 167
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 0 - 38
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 205 232
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 52 75
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 1 282 2 585
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 104 2 583
Personalkostnader per anställd (tkr) - 257 352
Rörelseresultat, EBITDA 0 -35 -82
Nettoomsättningförändring -100,00% -57,26% -%
Du Pont-modellen -% -14,91% -17,77%
Vinstmarginal -% -9,33% -14,91%
Bruttovinstmarginal -% 49,91% 50,95%
Rörelsekapital/omsättning -% 52,17% -24,27%
Soliditet -452,94% -100,29% -22,10%
Kassalikviditet 463,64% 600,87% 48,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...