Visa allt om Gruvmalmen Fia AB
Visa allt om Gruvmalmen Fia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 38 -
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -30 -
Resultat efter finansnetto 0 -1 -30 -
Årets resultat 0 -1 -30 -
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 0 0 0 -
Omsättningstillgångar 49 49 1 783 -
Tillgångar 49 49 1 783 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49 49 865 -
Obeskattade reserver 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 0 -
Kortfristiga skulder 0 0 918 -
Skulder och eget kapital 49 49 1 783 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 815 0
Omsättning 0 0 38 -
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -30 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -1,68% -%
Vinstmarginal -% -% -78,95% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 2 276,32% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 48,51% -%
Kassalikviditet -% -% 194,23% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2012 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...