Visa allt om Butik Barnsligt i Lund AB
Visa allt om Butik Barnsligt i Lund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 0 899 1 310 1 344
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -71 -621 -210 63
Resultat efter finansnetto -71 -373 -451 54
Årets resultat -71 -373 -451 39
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 251
Omsättningstillgångar 51 169 678 669
Tillgångar 51 169 683 920
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 123 193 444
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 303 343
Kortfristiga skulder 0 46 188 134
Skulder och eget kapital 51 169 683 920
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 264 224 94
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 51 36 15
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 899 1 310 1 344
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 899 1 310 1 344
Personalkostnader per anställd (tkr) - 315 260 110
Rörelseresultat, EBITDA -71 -616 36 126
Nettoomsättningförändring -100,00% -31,37% -2,53% -%
Du Pont-modellen -% -220,71% -30,75% 6,85%
Vinstmarginal -% -41,49% -16,03% 4,69%
Bruttovinstmarginal -% 14,46% 37,71% 34,52%
Rörelsekapital/omsättning -% 13,68% 37,40% 39,81%
Soliditet 100,00% 72,78% 28,26% 48,26%
Kassalikviditet -% 302,17% 147,87% 241,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...