Visa allt om Stum Reklambyra AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06
Nettoomsättning 1 335 0 105
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 523 -31 91
Resultat efter finansnetto 433 -159 -4
Årets resultat 82 9 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 000 2 000 2 000
Omsättningstillgångar 588 140 163
Tillgångar 2 588 2 140 2 163
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 137 55 46
Obeskattade reserver 37 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 966 1 194 1 557
Kortfristiga skulder 1 449 891 560
Skulder och eget kapital 2 588 2 140 2 163
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
Löner till styrelse & VD - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 1 335 0 105
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 523 -31 91
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 20,21% -% 4,21%
Vinstmarginal 39,18% -% 86,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -64,49% -% -378,10%
Soliditet 6,41% 2,57% 2,13%
Kassalikviditet 40,58% 15,71% 29,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...