Visa allt om Stum Reklambyra AB
Visa allt om Stum Reklambyra AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06
Nettoomsättning 1 335 0 105
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 523 -31 91
Resultat efter finansnetto 433 -159 -4
Årets resultat 82 9 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 000 2 000 2 000
Omsättningstillgångar 588 140 163
Tillgångar 2 588 2 140 2 163
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 137 55 46
Obeskattade reserver 37 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 966 1 194 1 557
Kortfristiga skulder 1 449 891 560
Skulder och eget kapital 2 588 2 140 2 163
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
Löner till styrelse & VD - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 1 335 0 105
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 523 -31 91
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 20,21% -% 4,21%
Vinstmarginal 39,18% -% 86,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -64,49% -% -378,10%
Soliditet 6,41% 2,57% 2,13%
Kassalikviditet 40,58% 15,71% 29,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...