Visa allt om Torsby träning och högpuls AB
Visa allt om Torsby träning och högpuls AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-05
Nettoomsättning 1 213 1 579 480
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 -155 -68
Resultat efter finansnetto -13 -181 -84
Årets resultat -13 -181 -84
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-05
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 100
Anläggningstillgångar 230 256 266
Omsättningstillgångar 166 236 74
Tillgångar 397 492 439
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -96 -83 98
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 186 213 259
Kortfristiga skulder 307 363 82
Skulder och eget kapital 397 492 439
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-05
Löner till styrelse & VD - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 121 191 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 46 67 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 1 213 1 579 480
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 213 1 579 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 167 268 -
Rörelseresultat, EBITDA 46 -111 -47
Nettoomsättningförändring -23,18% 228,96% -%
Du Pont-modellen 2,27% -31,50% -15,49%
Vinstmarginal 0,74% -9,82% -14,17%
Bruttovinstmarginal 98,85% 96,77% 96,88%
Rörelsekapital/omsättning -11,62% -8,04% -1,67%
Soliditet -24,18% -16,87% 22,32%
Kassalikviditet 51,47% 61,16% 70,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...