Visa allt om Bang - Bang Thaimat AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 072 1 311 1 229 592
Övrig omsättning 87 101 178 -
Rörelseresultat (EBIT) 89 170 164 -21
Resultat efter finansnetto 89 165 146 -21
Årets resultat 68 88 90 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 228 263 298 333
Omsättningstillgångar 216 241 192 144
Tillgångar 444 503 490 477
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 178 210 121 29
Obeskattade reserver 78 78 33 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 38 230 392
Kortfristiga skulder 188 178 105 56
Skulder och eget kapital 444 503 490 477
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 35 50 113 95
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 171 263 237 131
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 88 115 127 83
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0
Omsättning 1 159 1 412 1 407 592
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 072 1 311 615 296
Personalkostnader per anställd (tkr) 359 515 261 97
Rörelseresultat, EBITDA 124 205 199 -3
Nettoomsättningförändring -18,23% 6,67% 107,60% -%
Du Pont-modellen 20,05% 33,80% 33,47% -4,40%
Vinstmarginal 8,30% 12,97% 13,34% -3,55%
Bruttovinstmarginal 67,44% 67,35% 64,44% 59,63%
Rörelsekapital/omsättning 2,61% 4,81% 7,08% 14,86%
Soliditet 53,79% 53,84% 29,95% 6,08%
Kassalikviditet 114,89% 135,39% 182,86% 257,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...