Visa allt om Bang - Bang Thaimat AB
Visa allt om Bang - Bang Thaimat AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 837 1 072 1 311 1 229 592
Övrig omsättning 62 87 101 178 -
Rörelseresultat (EBIT) -120 89 170 164 -21
Resultat efter finansnetto -120 89 165 146 -21
Årets resultat -42 68 88 90 -21
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 193 228 263 298 333
Omsättningstillgångar 139 216 241 192 144
Tillgångar 331 444 503 490 477
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 136 178 210 121 29
Obeskattade reserver 0 78 78 33 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 38 230 392
Kortfristiga skulder 196 188 178 105 56
Skulder och eget kapital 331 444 503 490 477
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 35 50 113 95
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - 171 263 237 131
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - 88 115 127 83
Utdelning till aktieägare 0 0 50 0 0
Omsättning 899 1 159 1 412 1 407 592
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 419 1 072 1 311 615 296
Personalkostnader per anställd (tkr) 209 359 515 261 97
Rörelseresultat, EBITDA -85 124 205 199 -3
Nettoomsättningförändring -21,92% -18,23% 6,67% 107,60% -%
Du Pont-modellen -36,25% 20,05% 33,80% 33,47% -4,40%
Vinstmarginal -14,34% 8,30% 12,97% 13,34% -3,55%
Bruttovinstmarginal 66,79% 67,44% 67,35% 64,44% 59,63%
Rörelsekapital/omsättning -6,81% 2,61% 4,81% 7,08% 14,86%
Soliditet 41,09% 53,79% 53,84% 29,95% 6,08%
Kassalikviditet 70,92% 114,89% 135,39% 182,86% 257,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...