Visa allt om Fridenfeldt & Partner AB
Visa allt om Fridenfeldt & Partner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 384 457 375 54
Övrig omsättning 40 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 2 45 -1
Resultat efter finansnetto 1 2 45 -1
Årets resultat 1 17 19 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 130 75 100 0
Omsättningstillgångar 220 226 206 113
Tillgångar 349 301 306 113
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 87 86 68 49
Obeskattade reserver 0 0 20 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 237 185 185 0
Kortfristiga skulder 26 30 32 64
Skulder och eget kapital 349 301 306 113
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 200 193 113 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 63 61 36 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 424 457 375 54
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 384 457 375 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 282 288 165 -
Rörelseresultat, EBITDA 36 27 70 -1
Nettoomsättningförändring -15,97% 21,87% 594,44% -%
Du Pont-modellen 0,29% 0,66% 14,71% -0,88%
Vinstmarginal 0,26% 0,44% 12,00% -1,85%
Bruttovinstmarginal 83,33% 79,65% 91,20% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 50,52% 42,89% 46,40% 90,74%
Soliditet 24,93% 28,57% 27,32% 43,36%
Kassalikviditet 846,15% 753,33% 643,75% 176,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...