Visa allt om Rosas Kapitalförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09
Nettoomsättning 349 1 578 1 469 886
Övrig omsättning - 32 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 28 660 58 4
Resultat efter finansnetto 27 631 0 -51
Årets resultat 24 369 0 -51
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 968 1 323
Omsättningstillgångar 692 1 511 882 519
Tillgångar 692 1 511 1 850 1 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 410 468 99 99
Obeskattade reserver 165 158 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 700 1 700
Kortfristiga skulder 118 885 50 43
Skulder och eget kapital 692 1 511 1 850 1 842
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
Löner till styrelse & VD - 70 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 107 0 70 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 77 22 22 0
Utdelning till aktieägare 160 83 0 0
Omsättning 349 1 610 1 470 886
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 349 1 578 1 469 886
Personalkostnader per anställd (tkr) 192 133 138 61
Rörelseresultat, EBITDA 28 660 454 193
Nettoomsättningförändring -77,88% 7,42% 65,80% -%
Du Pont-modellen 4,05% 43,94% 3,24% 0,81%
Vinstmarginal 8,02% 42,08% 4,08% 1,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 164,47% 39,67% 56,64% 53,72%
Soliditet 77,85% 39,13% 5,35% 5,37%
Kassalikviditet 442,37% 170,73% 1 764,00% 1 206,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...