Visa allt om Benny Lindbergs Mur och Kakel AB
Visa allt om Benny Lindbergs Mur och Kakel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 1 264 947 1 276 1 536
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 -71 337 159
Resultat efter finansnetto -18 -73 335 157
Årets resultat -18 1 199 115
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 30 40
Omsättningstillgångar 152 278 444 305
Tillgångar 152 278 474 345
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 92 190 249 165
Obeskattade reserver 0 0 80 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 60 87 145 179
Skulder och eget kapital 152 278 474 345
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 324 300 220 160
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 102 94 69 50
Utdelning till aktieägare 42 0 0 0
Omsättning 1 264 947 1 276 1 536
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 264 947 1 276 1 536
Personalkostnader per anställd (tkr) 446 414 311 235
Rörelseresultat, EBITDA -16 -71 347 169
Nettoomsättningförändring 33,47% -25,78% -16,93% -%
Du Pont-modellen -10,53% -25,54% 71,10% 46,09%
Vinstmarginal -1,27% -7,50% 26,41% 10,35%
Bruttovinstmarginal 53,09% 60,93% 64,42% 36,78%
Rörelsekapital/omsättning 7,28% 20,17% 23,43% 8,20%
Soliditet 60,53% 68,35% 65,70% 47,83%
Kassalikviditet 253,33% 319,54% 306,21% 170,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...