Visa allt om Bright Choice AB
Visa allt om Bright Choice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -35 -34 -18 -22
Resultat efter finansnetto -29 -34 -9 855 -22
Årets resultat -29 -34 -9 855 -22
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 457 2 457 625 3 800
Omsättningstillgångar 360 11 117 96 84
Tillgångar 2 817 13 575 721 3 884
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 915 11 675 709 28
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 885 1 885 0 3 843
Kortfristiga skulder 17 15 12 13
Skulder och eget kapital 2 817 13 575 721 3 884
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -35 -34 -18 -22
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 32,48% 86,00% 98,34% 0,72%
Kassalikviditet 2 117,65% 74 113,33% 800,00% 646,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...