Visa allt om Snapphanen 10 AB
Visa allt om Snapphanen 10 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 407 1 499 1 491 750
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 739 831 881 494
Resultat efter finansnetto -225 545 588 328
Årets resultat -372 376 459 242
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 507 20 402 19 101 9 145
Omsättningstillgångar 722 491 1 555 877
Tillgångar 21 229 20 893 20 656 10 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 755 11 126 8 551 292
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 2 200 0
Långfristiga skulder 9 120 9 120 9 120 9 120
Kortfristiga skulder 1 353 646 786 610
Skulder och eget kapital 21 229 20 893 20 656 10 022
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 1 407 1 499 1 491 750
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 983 1 075 925 517
Nettoomsättningförändring -6,14% 0,54% 98,80% -%
Du Pont-modellen 3,48% 3,98% 4,27% 4,94%
Vinstmarginal 52,52% 55,44% 59,15% 66,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 59,09% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -44,85% -10,34% 51,58% 35,60%
Soliditet 50,66% 53,25% 41,40% 2,91%
Kassalikviditet 53,36% 76,01% 197,84% 143,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...