Visa allt om Responsive IT Alvaret AB
Visa allt om Responsive IT Alvaret AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-10 2014-10 2013-10
Nettoomsättning 95 9 11
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 -34 -86
Resultat efter finansnetto 2 -35 -86
Årets resultat 2 -35 -86
Balansräkningar (tkr)
2015-10 2014-10 2013-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 17 25
Omsättningstillgångar 23 3 21
Tillgångar 31 19 46
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -7 -9 26
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 28 20
Skulder och eget kapital 31 19 46
Löner & utdelning (tkr)
2015-10
2014-10
2013-10
Löner till styrelse & VD 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 - 8
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 95 9 11
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 5 6
Personalkostnader per anställd (tkr) - 2 4
Rörelseresultat, EBITDA 11 -26 -86
Nettoomsättningförändring 955,56% -18,18% -%
Du Pont-modellen 9,68% -178,95% -186,96%
Vinstmarginal 3,16% -377,78% -781,82%
Bruttovinstmarginal 85,26% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -15,79% -277,78% 9,09%
Soliditet -22,58% -47,37% 56,52%
Kassalikviditet 60,53% 10,71% 105,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...