Visa allt om CHM EL I SKÅNE AB
Visa allt om CHM EL I SKÅNE AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 354 174 235 221
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 240 35 145 19
Resultat efter finansnetto 240 35 146 19
Årets resultat 138 18 84 14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 3 0 0
Omsättningstillgångar 432 233 260 136
Tillgångar 435 236 260 136
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 304 165 148 64
Obeskattade reserver 108 47 37 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 24 75 72
Skulder och eget kapital 435 236 260 136
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 14 27 37 80
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 2 3 11 32
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 354 174 235 221
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 221
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 112
Rörelseresultat, EBITDA 240 35 145 19
Nettoomsättningförändring 103,45% -25,96% 6,33% -%
Du Pont-modellen 55,17% 15,25% 56,15% 13,97%
Vinstmarginal 67,80% 20,69% 62,13% 8,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 98,28% 99,57% 77,38%
Rörelsekapital/omsättning 115,54% 120,11% 78,72% 28,96%
Soliditet 89,25% 85,45% 68,02% 47,06%
Kassalikviditet 1 878,26% 970,83% 346,67% 188,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...