Visa allt om Abrahamsson & Simmingsköld Invest AB
Visa allt om Abrahamsson & Simmingsköld Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 0 -21 -10
Resultat efter finansnetto 2 998 2 961 -92 4 883
Årets resultat 2 998 3 000 6 5 002
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 300 7 518 7 518 7 518
Omsättningstillgångar 3 156 8 051 5 051 5 050
Tillgångar 12 456 15 569 12 569 12 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 144 8 059 5 058 5 052
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 065 7 471 7 479 7 466
Kortfristiga skulder 2 247 39 31 50
Skulder och eget kapital 12 456 15 569 12 569 12 568
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 3 000 3 000 0 0
Omsättning 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 0 -21 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 25,24% 51,76% 40,24% 40,20%
Kassalikviditet 140,45% 20 643,59% 16 293,55% 10 100,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...