Visa allt om Koll & Kontroll Redovisningsbyrå AB
Visa allt om Koll & Kontroll Redovisningsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 651 519 407 99 232
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 340 13 75 -117 1
Resultat efter finansnetto 340 13 75 -117 1
Årets resultat 271 13 75 -117 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 8 16 24 32
Omsättningstillgångar 442 122 98 35 80
Tillgångar 442 130 114 59 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 322 51 49 -15 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 121 79 64 74 62
Skulder och eget kapital 442 130 114 59 112
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 126 276 150 45 150
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - -
Sociala kostnader 40 86 47 14 47
Utdelning till aktieägare 240 0 0 0 0
Omsättning 651 519 407 99 232
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 651 519 407 99 232
Personalkostnader per anställd (tkr) 155 328 161 120 205
Rörelseresultat, EBITDA 348 21 83 -109 9
Nettoomsättningförändring 25,43% 27,52% 311,11% -57,33% -%
Du Pont-modellen 76,92% 10,00% 65,79% -198,31% 0,89%
Vinstmarginal 52,23% 2,50% 18,43% -118,18% 0,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,31% 8,29% 8,35% -39,39% 7,76%
Soliditet 72,85% 39,23% 42,98% -25,42% 44,64%
Kassalikviditet 365,29% 154,43% 153,12% 47,30% 125,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...