Visa allt om Tjänstekonsulten i Sydost AB
Visa allt om Tjänstekonsulten i Sydost AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 0 3 31 616
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -11 7 260
Resultat efter finansnetto -13 -11 9 260
Årets resultat -13 -11 57 140
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 46 76 209 351
Tillgångar 46 76 209 351
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 47 107 190
Obeskattade reserver 0 0 0 67
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 30 101 94
Skulder och eget kapital 46 76 209 351
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 141
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 7 108
Utdelning till aktieägare 0 0 50 140
Omsättning 0 3 31 616
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 616
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 248
Rörelseresultat, EBITDA -10 -11 7 260
Nettoomsättningförändring -100,00% -90,32% -94,97% -%
Du Pont-modellen -% -14,47% 4,31% 74,36%
Vinstmarginal -% -366,67% 29,03% 42,37%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 99,19%
Rörelsekapital/omsättning -% 1 533,33% 348,39% 41,72%
Soliditet 71,74% 61,84% 51,20% 68,20%
Kassalikviditet 353,85% 253,33% 206,93% 373,40%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...