Visa allt om Tjänstekonsulten i Sydost AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 3 31 616
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 7 260
Resultat efter finansnetto -11 9 260
Årets resultat -11 57 140
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 76 209 351
Tillgångar 76 209 351
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 107 190
Obeskattade reserver 0 0 67
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 30 101 94
Skulder och eget kapital 76 209 351
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 141
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 7 108
Utdelning till aktieägare 0 50 140
Omsättning 3 31 616
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 616
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 248
Rörelseresultat, EBITDA -11 7 260
Nettoomsättningförändring -90,32% -94,97% -%
Du Pont-modellen -14,47% 4,31% 74,36%
Vinstmarginal -366,67% 29,03% 42,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,19%
Rörelsekapital/omsättning 1 533,33% 348,39% 41,72%
Soliditet 61,84% 51,20% 68,20%
Kassalikviditet 253,33% 206,93% 373,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...