Visa allt om Scensverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 618 635 1 748 0
Övrig omsättning 1 990 189 - -
Rörelseresultat (EBIT) 57 -44 -22 -21
Resultat efter finansnetto 52 -44 -24 -21
Årets resultat 52 -44 -24 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 70 95 95
Omsättningstillgångar 557 612 382 243
Tillgångar 607 682 477 339
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 50 50 29
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 505 632 427 310
Skulder och eget kapital 607 682 477 339
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 1 028 469 22 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 344 164 6 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 4 608 824 1 748 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 309 318 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 709 34 - -
Rörelseresultat, EBITDA 90 588 4 -10
Nettoomsättningförändring 312,28% -63,67% -% -%
Du Pont-modellen 9,39% -6,45% -4,61% -%
Vinstmarginal 2,18% -6,93% -1,26% -%
Bruttovinstmarginal 9,21% 81,10% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 1,99% -3,15% -2,57% -%
Soliditet 16,80% 7,33% 10,48% 8,55%
Kassalikviditet 110,30% 96,84% 89,46% 78,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...