Visa allt om Anders Karbin ElKraft AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 374 1 641 1 670 844
Övrig omsättning 15 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 377 375 482 208
Resultat efter finansnetto 386 375 483 208
Årets resultat 309 288 308 153
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 433 246 166 0
Omsättningstillgångar 888 718 718 566
Tillgångar 1 321 964 885 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 809 600 411 203
Obeskattade reserver 65 85 85 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 9 3 44
Kortfristiga skulder 447 271 385 319
Skulder och eget kapital 1 321 964 885 566
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 377
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 200
Löner till övriga anställda 1 170 557 575 14
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 529 362 312 67
Utdelning till aktieägare 200 100 100 100
Omsättning 2 389 1 641 1 670 844
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 791 821 835 422
Personalkostnader per anställd (tkr) 566 460 486 241
Rörelseresultat, EBITDA 377 380 482 208
Nettoomsättningförändring 44,67% -1,74% 97,87% -%
Du Pont-modellen 29,30% 39,00% 54,58% 36,75%
Vinstmarginal 16,30% 22,91% 28,92% 24,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 97,87% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,58% 27,24% 19,94% 29,27%
Soliditet 65,08% 69,12% 53,93% 35,87%
Kassalikviditet 198,66% 264,94% 186,49% 177,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...