Visa allt om AB Startkapitalet nr 6229

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 0 0 0 -
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -
Årets resultat 0 0 0 -
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 0 0 0 -
Omsättningstillgångar 50 50 50 -
Tillgångar 50 50 50 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 50 50 -
Obeskattade reserver 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 0 -
Kortfristiga skulder 0 0 0 -
Skulder och eget kapital 50 50 50 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Löner till styrelse & VD - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader - 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 -
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% -%
Kassalikviditet -% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...