Visa allt om Villa Persia AB
Visa allt om Villa Persia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
Nettoomsättning 1 981 951 913 479
Övrig omsättning 113 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 038 -397 -368 -814
Resultat efter finansnetto 1 015 -451 -402 -815
Årets resultat 1 015 -451 -402 -815
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 60 82 104
Omsättningstillgångar 14 106 109 215
Tillgångar 14 167 191 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -603 -1 618 -1 167 -765
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 143 267 0
Kortfristiga skulder 600 1 642 1 091 1 084
Skulder och eget kapital 14 167 191 319
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
Löner till styrelse & VD 110 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 385 54 56
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 35 119 92 32
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 2 094 951 913 479
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 981 476 913 479
Personalkostnader per anställd (tkr) 145 169 139 88
Rörelseresultat, EBITDA 1 038 -375 -346 -809
Nettoomsättningförändring 108,31% 4,16% 90,61% -%
Du Pont-modellen 7 414,29% -237,72% -192,67% -255,17%
Vinstmarginal 52,40% -41,75% -40,31% -169,94%
Bruttovinstmarginal 87,83% 69,51% 60,57% 69,10%
Rörelsekapital/omsättning -29,58% -161,51% -107,56% -181,42%
Soliditet -4 307,14% -968,86% -610,99% -239,81%
Kassalikviditet 2,33% 2,01% 4,49% 11,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...