Visa allt om Automatix transmission & motor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 111 0 0 26
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 110 -1 -1 23
Resultat efter finansnetto 110 -1 -1 23
Årets resultat 90 -1 -1 13
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 185 68 73 74
Tillgångar 185 68 73 74
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 62 63 64
Obeskattade reserver 0 6 6 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 0 5 5
Skulder och eget kapital 185 68 73 74
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04 2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 111 0 0 26
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 110 -1 -1 23
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 59,46% -% -% 31,08%
Vinstmarginal 99,10% -% -% 88,46%
Bruttovinstmarginal 99,10% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 136,94% -% -% 265,38%
Soliditet 82,16% 98,06% 92,71% 91,47%
Kassalikviditet 560,61% -% 1 460,00% 1 480,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...