Visa allt om Sidi Fastighetsförvaltning AB
Visa allt om Sidi Fastighetsförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 341 343 333 307
Övrig omsättning - 75 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 119 99 57 65
Resultat efter finansnetto 95 72 18 36
Årets resultat 82 66 10 2
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 906 999 1 040 1 096
Omsättningstillgångar 170 36 149 140
Tillgångar 1 076 1 035 1 190 1 236
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 211 129 62 52
Obeskattade reserver 10 20 33 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 674 735 940 1 058
Kortfristiga skulder 182 151 155 93
Skulder och eget kapital 1 076 1 035 1 190 1 236
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 341 418 339 307
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 186 166 57 125
Nettoomsättningförändring -0,58% 3,00% 8,47% -%
Du Pont-modellen 11,06% 9,57% 4,79% 5,26%
Vinstmarginal 34,90% 28,86% 17,12% 21,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,52% -33,53% -1,80% 15,31%
Soliditet 20,33% 13,97% 7,37% 6,17%
Kassalikviditet 93,41% 23,84% 96,13% 150,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...