Visa allt om Karlstadhus Haga AB
Visa allt om Karlstadhus Haga AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 003 56 0 73
Övrig omsättning - - 103 -
Rörelseresultat (EBIT) 225 18 5 -105
Resultat efter finansnetto 14 1 5 -105
Årets resultat 14 1 5 -105
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 244 22 588 7 264 5 864
Omsättningstillgångar 3 028 110 31 59
Tillgångar 26 271 22 698 7 295 5 922
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 665 1 651 200 194
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 520 12 000 0 0
Kortfristiga skulder 9 086 9 047 7 095 5 728
Skulder och eget kapital 26 271 22 698 7 295 5 922
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 1 003 56 103 73
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 614 18 5 -105
Nettoomsättningförändring 1 691,07% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 0,86% 0,08% -% -1,77%
Vinstmarginal 22,43% 32,14% -% -143,84%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -603,99% -15 958,93% -% -7 765,75%
Soliditet 6,34% 7,27% 2,74% 3,28%
Kassalikviditet 33,33% 1,22% 0,44% 1,03%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...