Visa allt om Klart Vatten i Sunne eftr AB
Visa allt om Klart Vatten i Sunne eftr AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12
Nettoomsättning 11 625 2 345
Övrig omsättning 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 792 -859
Resultat efter finansnetto 682 -928
Årets resultat 682 -928
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 1 858 1 602
Omsättningstillgångar 1 006 1 265
Tillgångar 2 864 2 867
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 744 62
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 971 1 516
Kortfristiga skulder 1 149 1 289
Skulder och eget kapital 2 864 2 867
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 2 506 1 086
Varav resultatlön till övriga anställda - 0
Sociala kostnader 907 346
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 11 628 2 345
Nyckeltal
Antal anställda 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 938 391
Personalkostnader per anställd (tkr) 658 252
Rörelseresultat, EBITDA 1 108 -730
Nettoomsättningförändring 395,74% -%
Du Pont-modellen 28,07% -29,96%
Vinstmarginal 6,92% -36,63%
Bruttovinstmarginal 73,77% 72,62%
Rörelsekapital/omsättning -1,23% -1,02%
Soliditet 25,98% 2,16%
Kassalikviditet 54,92% 52,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...