Visa allt om Morast Invest AB
Visa allt om Morast Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 45 100 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -519 -243 -311 -160
Resultat efter finansnetto 5 935 1 455 1 188 34 653
Årets resultat 5 548 853 628 34 506
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 298 24 222 26 506 3 561
Omsättningstillgångar 14 455 9 020 7 426 31 191
Tillgångar 38 753 33 242 33 932 34 752
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 585 32 037 33 184 34 556
Obeskattade reserver 979 749 389 82
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 189 456 358 113
Skulder och eget kapital 38 753 33 242 33 932 34 752
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 5 000 0 2 000 2 000
Omsättning 45 100 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -500 -234 -311 -160
Nettoomsättningförändring -55,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 15,32% 4,38% -% -%
Vinstmarginal 13 193,33% 1 456,00% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 31 702,22% 8 564,00% -% -%
Soliditet 98,96% 98,13% 98,69% 99,61%
Kassalikviditet 7 648,15% 1 978,07% 2 074,30% 27 602,65%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...