Visa allt om BVD - Business Value Development AB
Visa allt om BVD - Business Value Development AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09
Nettoomsättning 25 139 158
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 112 36
Resultat efter finansnetto 22 113 37
Årets resultat 13 66 19
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 2 0
Omsättningstillgångar 223 239 124
Tillgångar 225 241 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 135 69
Obeskattade reserver 43 37 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 7 7 0
Kortfristiga skulder 27 61 46
Skulder och eget kapital 225 241 124
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
Löner till styrelse & VD 0 0 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 25 139 158
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 25 - 158
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 53
Rörelseresultat, EBITDA 22 112 36
Nettoomsättningförändring -82,01% -12,03% -%
Du Pont-modellen 9,78% 46,89% 29,84%
Vinstmarginal 88,00% 81,29% 23,42%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 784,00% 128,06% 49,37%
Soliditet 80,68% 67,99% 60,99%
Kassalikviditet 825,93% 391,80% 269,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...