Visa allt om Delightful Enterprise AB
Visa allt om Delightful Enterprise AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 * 2015-03 2014-03 2013-03
Nettoomsättning - 0 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - -11 -15 -17
Resultat efter finansnetto - -11 -16 -18
Årets resultat - -11 -16 -19
Balansräkningar (tkr)
2016-03 * 2015-03 2014-03 2013-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0
Anläggningstillgångar - 26 29 32
Omsättningstillgångar - 0 1 9
Tillgångar - 28 30 41
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 14 25 41
Obeskattade reserver - 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 6 0
Kortfristiga skulder - 15 0 0
Skulder och eget kapital - 28 30 41
Löner & utdelning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
Löner till styrelse & VD - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader - - 0 0
Utdelning till aktieägare - 0 0 0
Omsättning - 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - -8 -12 -13
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet -% 50,00% 83,33% 100,00%
Kassalikviditet -% 0,00% -% -%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-03: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...