Visa allt om Wennergren Wine AB
Visa allt om Wennergren Wine AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 2 -17 0
Resultat efter finansnetto -2 -2 2 -18 0
Årets resultat -3 -2 2 -18 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 47 50 52 50 50
Tillgångar 47 50 52 50 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 50 52 50 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 47 50 52 50 50
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04 2012-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 2 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 2 -17 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 1 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...