Visa allt om Kronvall Entreprenad AB
Visa allt om Kronvall Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 658 3 307 2 817 1 270
Övrig omsättning 192 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 611 382 357 88
Resultat efter finansnetto 584 448 350 88
Årets resultat 340 288 273 49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 886 911 484 294
Omsättningstillgångar 1 440 956 878 471
Tillgångar 3 326 1 867 1 362 765
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 999 659 372 99
Obeskattade reserver 247 100 22 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 832 701 578 457
Kortfristiga skulder 1 248 408 391 188
Skulder och eget kapital 3 326 1 867 1 362 765
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0
Löner till övriga anställda 583 411 328 199
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0
Sociala kostnader 244 159 126 72
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 3 850 3 307 2 817 1 270
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 829 1 654 1 409 635
Personalkostnader per anställd (tkr) 420 298 256 148
Rörelseresultat, EBITDA 831 600 486 134
Nettoomsättningförändring 10,61% 17,39% 121,81% -%
Du Pont-modellen 18,37% 24,91% 26,28% 11,50%
Vinstmarginal 16,70% 14,06% 12,71% 6,93%
Bruttovinstmarginal 66,46% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,25% 16,57% 17,29% 22,28%
Soliditet 35,83% 39,48% 28,57% 15,06%
Kassalikviditet 115,38% 234,31% 224,55% 250,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...