Visa allt om Trantou Consult, Import & Sales AB
Visa allt om Trantou Consult, Import & Sales AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-01 2015-01 2014-01 2013-01
Nettoomsättning 209 27 309 382
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 157 -25 154 260
Resultat efter finansnetto 157 -26 154 260
Årets resultat 127 -26 170 142
Balansräkningar (tkr)
2016-01 2015-01 2014-01 2013-01
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 21 27 0
Omsättningstillgångar 214 74 233 278
Tillgångar 230 96 260 278
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 215 87 242 241
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 2 6 3
Kortfristiga skulder 8 6 13 34
Skulder och eget kapital 230 96 260 278
Löner & utdelning (tkr)
2016-01
2015-01
2014-01
2013-01
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 150 0 156 0
Omsättning 209 27 309 382
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 163 -19 155 260
Nettoomsättningförändring 674,07% -91,26% -19,11% -%
Du Pont-modellen 68,26% -26,04% 59,23% 93,53%
Vinstmarginal 75,12% -92,59% 49,84% 68,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 85,76% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 98,56% 251,85% 71,20% 63,87%
Soliditet 93,48% 90,62% 93,08% 86,69%
Kassalikviditet 2 675,00% 1 233,33% 1 792,31% 817,65%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...