Visa allt om ÅSTOLS BOK & ANTIKVARIAT AB
Visa allt om ÅSTOLS BOK & ANTIKVARIAT AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 139 126 78 43
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 22 17 3
Resultat efter finansnetto -1 22 17 3
Årets resultat 0 13 14 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 217 205 186 148
Tillgångar 217 205 186 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 79 79 66 52
Obeskattade reserver 4 6 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 134 121 120 96
Skulder och eget kapital 217 205 186 148
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 139 126 78 43
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 22 17 3
Nettoomsättningförändring 10,32% 61,54% 81,40% -%
Du Pont-modellen -0,46% 10,73% 9,14% 2,03%
Vinstmarginal -0,72% 17,46% 21,79% 6,98%
Bruttovinstmarginal 35,25% 46,03% 62,82% 53,49%
Rörelsekapital/omsättning 59,71% 66,67% 84,62% 120,93%
Soliditet 37,84% 40,82% 35,48% 35,14%
Kassalikviditet 82,09% 89,26% 71,67% 70,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...