Visa allt om Partille Mark & Sten AB
Visa allt om Partille Mark & Sten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 185 702 765 282
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 280 50 29 -4
Resultat efter finansnetto 280 50 29 -4
Årets resultat 218 39 22 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 543 208 124 66
Tillgångar 543 208 124 66
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 325 107 68 32
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 218 101 57 35
Skulder och eget kapital 543 208 124 66
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 284 280 327 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 112 106 131 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 1 185 702 765 282
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 185 702 765 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 406 392 469 -
Rörelseresultat, EBITDA 280 50 29 -4
Nettoomsättningförändring 68,80% -8,24% 171,28% -%
Du Pont-modellen 51,57% 24,04% 23,39% -6,06%
Vinstmarginal 23,63% 7,12% 3,79% -1,42%
Bruttovinstmarginal 71,05% 81,62% 89,15% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,43% 15,24% 8,76% 10,99%
Soliditet 59,85% 51,44% 54,84% 48,48%
Kassalikviditet 249,08% 205,94% 217,54% 188,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...