Visa allt om Propter Digital Media Services AB
Visa allt om Propter Digital Media Services AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 35 21 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 5 2 -61
Resultat efter finansnetto -1 7 4 -59
Årets resultat -1 7 4 -59
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 152 154 146 142
Tillgångar 152 154 146 142
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 153 145 141
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 1 0 -1
Skulder och eget kapital 152 154 146 142
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 17
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 15
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 35 21 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 32
Rörelseresultat, EBITDA -2 5 2 -61
Nettoomsättningförändring -100,00% 66,67% -% -%
Du Pont-modellen -% 4,55% 3,42% -%
Vinstmarginal -% 20,00% 23,81% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 437,14% 695,24% -%
Soliditet 99,34% 99,35% 99,32% 99,30%
Kassalikviditet -% 15 400,00% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...