Visa allt om JA Företagsutveckling AB
Visa allt om JA Företagsutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 1 432 1 113 734 1 145
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 633 294 -99 709
Resultat efter finansnetto 634 294 -100 709
Årets resultat 366 172 9 392
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 182 787 552 1 039
Tillgångar 1 182 787 552 1 039
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 539 373 351 492
Obeskattade reserver 290 130 60 177
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 352 283 141 370
Skulder och eget kapital 1 182 787 552 1 039
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 443 446 447 155
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 196 198 198 73
Utdelning till aktieägare 0 200 150 150
Omsättning 1 432 1 113 734 1 145
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 432 1 113 734 1 145
Personalkostnader per anställd (tkr) 683 681 670 271
Rörelseresultat, EBITDA 633 294 -99 709
Nettoomsättningförändring 28,66% 51,63% -35,90% -%
Du Pont-modellen 53,64% 37,36% -17,93% 68,24%
Vinstmarginal 44,27% 26,42% -13,49% 61,92%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 94,24%
Rörelsekapital/omsättning 57,96% 45,28% 55,99% 58,43%
Soliditet 64,74% 60,28% 72,07% 59,91%
Kassalikviditet 335,80% 278,09% 391,49% 280,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...