Visa allt om Skårner Consulting AB
Visa allt om Skårner Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 475 673 560 2 150 2 012
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 177 502 -69 474 187
Resultat efter finansnetto 178 501 -81 520 190
Årets resultat 327 292 -19 304 105
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 776 826 438 2 219 748
Tillgångar 776 826 438 2 219 748
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 379 332 40 359 155
Obeskattade reserver 0 241 115 177 47
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 397 252 282 1 683 546
Skulder och eget kapital 776 826 438 2 219 748
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - 100 421 1 225 1 339
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - 31 131 385 421
Utdelning till aktieägare 328 280 0 300 100
Omsättning 475 673 560 2 150 2 012
Nyckeltal
Antal anställda 1 - - - 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 475 - - - 1 006
Personalkostnader per anställd (tkr) 261 - - - 893
Rörelseresultat, EBITDA 177 502 -69 474 187
Nettoomsättningförändring -29,42% 20,18% -73,95% 6,86% -%
Du Pont-modellen 22,81% 60,77% -15,30% 23,88% 25,40%
Vinstmarginal 37,26% 74,59% -11,96% 24,65% 9,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 79,79% 85,29% 27,86% 24,93% 10,04%
Soliditet 48,84% 62,95% 29,61% 22,40% 25,35%
Kassalikviditet 195,47% 327,78% 155,32% 131,85% 137,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...